Питання до тесту:

Назвіть чинник завдяки якому відбувається зменшення видового різноманіття біосфери.

Варіанти відповідей на тест:
  • Розселення видів у різних ареалах

  • Всі відповіді невірні

  • Десегрегація

  • В умовах симпатрії