Питання до тесту:

Які завдання висуваються до перехідного етапу тренувань?

Варіанти відповідей на тест:
  • Підготовити для виконання найкращого результату

  • Відпочити після змагального сезону, залікувати травми

  • Не має правильної відповіді

  • Закласти базу для виконання основного тренувального і змагального навантаження