Питання до тесту:

Вкажіть, у якому випадку дано правильне визначення суті валюти

Варіанти відповідей на тест:
  • У всіх випадках відповідь правильна

  • Валюта – це грошова одиниця будь-якої країни

  • Валюта – це кредитні і платіжні документи, які використовуються у міжнародних розрахунках і виражені в іноземних грошових одиницях

  • Валюта – це грошові знаки зарубіжних країн