Питання до тесту:

Страховиками в Україні є юридичні особи:

Варіанти відповідей на тест:
  • резиденти різних форм підприємницької діяльності, включаючи державні організації, що мають ліцензію на здійснення страхової діяльності

  • це юридична або фізична особа, яка укладає зі страховиком договір страхування, зобов'язана заплатити страховику страхову премію (плату за страхування) і має право вимагати страхову виплату в межах договору страхування

  • юридична або фізична особа, якій відповідно до умов страхування надано право отримати страхове відшкодування