Питання до тесту:

Фінансові ресурси домогосподарств це:

Варіанти відповідей на тест:
  • складова фінансової системи країни,

  • економічна одиниця, що забезпечує економіку факторами виробництва і використовує зароблені кошти для поточного споживання та оплати послуг

  • сукупність економічних відносин з приводу руху грошових потоків у процесі формування, розподілу і використання грошових фондів підприємств,