Питання до тесту:

Представники посткейнсіанського напрямку?

Варіанти відповідей на тест:
  • запропонували теорію «індикативного» планування (рекомендованого)

  • намагалися встановити зв'язок між розподілом національного доходу і темпами його росту

  • розробили американську інвестиційну теорію циклу

  • усі відповіді правильні