Питання до тесту:

У чому полягали особливості французького дирижизму?

Варіанти відповідей на тест:
  • адміністративних методах втручання в економіку країни

  • політиці невтручання в економіку держави

  • лібералізації усіх сфер господарювання

  • ремісії цінних паперів