Питання до тесту:

Школа, у центрі уваги якої стоять проблеми політичного вибору і його впливу на економіку, дослідження трансакційних витрат і зовнішніх ефектів?

Варіанти відповідей на тест:
  • емпірична школа

  • кон’юнктурна школа

  • індустріально-соціологічна школа

  • школа суспільного вибору