Питання до тесту:

Який з наведених механізмів обумовлює фазу підйому економічного циклу за Дж. Кейнсом?

Варіанти відповідей на тест:
  • маніпулятора та мультиплікатора

  • кодифікатора та акселератора

  • мультиплікатора та акселератора

  • маніпулятора та мультиплікатора