Питання до тесту:

Що означає «справедлива ціна» згідно учення Ф. Аквінського?

Варіанти відповідей на тест:
  • ціна визначена феодалом

  • ціна попиту та вартості товару

  • ціна, що надає звичний для певного суспільного стану доход після відрахування всіх витрат виробництва

  • ціна, яка сформувалась під впливом попиту і пропозиції