Питання до тесту:

До якого періоду належать зазначені особливості ведення господарства. Став періодом завершення переходу до вищих форм присвоювального і переходу до відтворювального господарства. Основними галузями економіки стали землеробство, скотарство і ремесла. Розвитку продуктивності праці сприяли перший і другий суспільні поділи праці, що, у свою чергу, сприяло індивідуалізації праці, виникненню й розвитку приватної власності.

Варіанти відповідей на тест:
  • палеоліт

  • залізний

  • мезоліт

  • неоліт