Питання до тесту:

Що є характерним для першого суспільного поділу праці?

Варіанти відповідей на тест:
  • перехід до обробітку землі

  • виокремлення землеробства та скотарства

  • осілий спосіб життя

  • виділення ремесел із сільського господарства