Питання до тесту:

Що є ознаками розвитку первісного суспільства?

Варіанти відповідей на тест:
  • всі відповіді вірні

  • низькі темпи розвитку суспільства

  • низькі темпи розвитку продуктивних сил і повільне вдосконалення їх

  • колективне привласнення природних ресурсів і результатів виробництва