Питання до тесту:

Показниками соціальної орієнтації економічного зростання є:

Варіанти відповідей на тест:
  • зростання фонду нагромадження

  • зростання реальних доходів населення

  • зростання виробничих фондів