Питання до тесту:

Економічне зростання – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • кількісний та якісний розвиток виробництва і поліпшення його структури

  • розширення виробничої і невиробничої сфер діяльності

  • збільшення випуску продукції

  • розширення асортименту продукції