Питання до тесту:

Науково-технічний прогрес – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • взаємодія людини і техніки

  • поступальний розвиток науки і техніки

  • взаємодія людини і природи

  • комплекс машин, технічних пристроїв, транспортних засобів