Питання до тесту:

Видатки зведеного бюджету України у 2014 році визначені у сумі 523,1 млрд грн. Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення становить 26,4%. Визначити суму видатків зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення:
Варіанти відповідей на тест:
  • 66,1 млрд грн

  • 149,5 млрд грн

  • 138,1 млрд грн

  • 385,0 млрд грн
Інші тести по цій темі:Національний дохід країни становить 126 млрд грош. од., споживчі витрати - 61 млрд грош. од., валові інвестиції - 39 млрд. грош. од., експорт - 42 млрд. грош. од., імпорт - 45 млрд. грош. од., чисті...Визначити суму ПДВ до сплати в бюджет:1. Одержано рахунок за виконані будівельно - монтажні роботи підрядною організацією і виписана податкова накладна на суму –36000 грн. в т.ч. ПДВ2. Надійшла...Які засоби використовуються для задоволення соціальних потреб працівників трудового колективу?Визначити рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, в тому числі ПДВ – 400 грн:Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму 1200 грн, в тому числі ПДВ – 200 грн: