Питання до тесту:

Відомо, що пряма а паралельна площині α. Виберіть правильні твердження.

Варіанти відповідей на тест:
  • на площині α існує лише одна пряма, паралельна а, що проходить через будь-яку точку площини;

  • на площині α існує безліч прямих, паралельних а, і безліч мимобіжних з а прямих;

  • пряма а мимобіжна з будь-якою прямою площини α, окрім однієї;

  • пряма а має на площині α безліч прямих, що проходять через одну точку, і лише одна з них паралельна їй, а всі інші – мимобіжні.

  • пряма а паралельна лише одній прямій площини α.
Інші тести по цій темі: