Питання до тесту:

До другої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:

Варіанти відповідей на тест:
  • ставки

  • малі річки

  • ділянки водного об'єкту, використовувані в цілях рекреації

  • солоні озера

  • канали
Інші тести по цій темі:
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дефібрилятор, який ви-користовувався в роботі сортувально-евакуаційного відділення медичної роти бригади прийшов в непридатність і потребує списання. До якої...На медичному складі військової частини зберігаються 64 наплічники медичні загальновійськові санітара (НМЗС). До якої категорії придатності відно-ситься якісний стан цього інвентарного медичного майна?Бойові медики взводів і старші бойові медики рот механізованого батальйону отримали для надання медичної допомоги наплічники медичні зага-льновійськові санітара. До якої категорії придатності...В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної...В результаті артилерійського удару противника три військовослуж-бовці отримали поранення, які безпосередньо загрожують життю і вимагають на-дання негайної медичної допомоги. До якої сортувальної...