Питання до тесту:

Які з наведених анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікро біоценозі кишечника людини?

Варіанти відповідей на тест:
  • Фузобактерії

  • Клостридії

  • Вейлонели

  • Ентерококи

  • Біфідобактерії