Питання до тесту:

Економічні потреби – це:

Варіанти відповідей на тест:
  • Потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг;

  • Блага, які необхідні людині;

  • Речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

  • Природні ресурси, капітал та праця.

  • Вірної відповіді немає