Питання до тесту:

Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну концентрації яких речовин реагують центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?

Варіанти відповідей на тест:
  • Кисню в артеріальній крові

  • Водневих іонів у спинномозковій рідині

  • Кисню в спинномозковій рідині

  • Водневих іонів у венозній крові

  • Вуглекислого газу в венозній крові