Питання до тесту:

Фінансові важелі та стимули — це:

Варіанти відповідей на тест:
  • форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуються у фінансових відносинах;

  • процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;

  • нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;

  • система керівництва фінансами