Питання до тесту:

Першим етапом формування підсистеми логістичного сервісу є:

Варіанти відповідей на тест:
  • визначення найбільш значимих для покупців послуг

  • сегментація споживчого ринку

  • встановлення зворотного зв'язку з покупцями для забезпечення відповідності послуг потребам покупців

  • визначення стандартів послуг у розрізі окремих сегментів ринку
Інші тести по цій темі: