Питання до тесту:

Що розуміють під поняттям «експедирування замовлення»?

Варіанти відповідей на тест:
  • доставка замовленої продукції споживачеві

  • контроль виконання замовлення

  • контроль виконання графіка доставки продукції

  • відправлення отриманої продукції в наступне місце призначення – на склад, у відділ контролю або по місцю використання