Питання до тесту:

Які ризики виникають при транспортуванні паливно-мастильних матеріалів?

Варіанти відповідей на тест:
  • псування форми та якості товару

  • можливість задухи

  • шкода життю та здоров’ю

  • можливість руйнівного вибуху