Питання до тесту:

Початковим етапом алгоритму вибору оптимального варіанту розподілу матеріального потоку є:

Варіанти відповідей на тест:
  • розрахунок прогнозованої величини матеріального потоку, що проходить через систему розподілу

  • вивчення кон'юнктури ринку та визначення стратегічних цілей системи розподілу

  • вивчення транспортної мережі регіону обслуговування, складання схеми матеріальних потоків у межах системи розподілу

  • співставлення прогнозу необхідної величини запасів у системі в цілому та на окремих ділянках матеріалу провідного ланцюга