Питання до тесту:

Які питання вирішує мікрологістика?

Варіанти відповідей на тест:
  • оперативні питання руху інформаційного потоку в просторі

  • питання, пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів

  • стратегічні питання руху матеріального потоку в часі

  • локальні питання окремих фірм і підприємств