Питання до тесту:

Яка роль ціни в стратегії маркетингу?

Варіанти відповідей на тест:
  • інструмент стимулювання попиту

  • показник стабільності підприємства

  • реальний показник якості товару

  • фактор довгострокової рентабельності підприємства