Питання до тесту:
Інфляція впливає на ціни так:
Варіанти відповідей на тест:
  • ціни знижуються

  • ціни змінюються у відповідності зі змінами кон'юнктури ринку

  • ціни не змінюються

  • ціни підвищуються