Питання до тесту:
Диверсифікація цін –це:
Варіанти відповідей на тест:
  • свідоме встановлення різних рівнів цін на той самий товар для різних покупців

  • грошовий вираз вартості товару

  • створення й підтримка оптимальної структури і динаміка зміни за часом товарів і ринків

  • сукупність загальних правил, принципів і методів розробки концепції ціноутворення