Питання до тесту:
Розпочинається розрахунок початкової ціни із:
Варіанти відповідей на тест:
  • формування задачі ціноутворення з урахуванням довгострокової мети

  • встановлення верхньої та нижньої меж ціни

  • вибору методу ціноутворення

  • порівняння ціни з цінами товарів конкурентів