Питання до тесту:

Планові знижки формуються за рахунок:

Варіанти відповідей на тест:
  • резервного фонду

  • прибутку

  • накладних витрат

  • накладних витрат, прибутку
Інші тести по цій темі:
Рівень медичного забезпечення – це інтегроване та комплексне понят-тя, що об’єднує сили і засоби медичної служби, їх спроможності з медичного за-безпечення військ, насамперед з надання медичної...Рахунок, відкритий конкретному банку в центральному банку або в іншому банку, призначений для відображення розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за рахунок іншого банку на підставі...До заходів стимулювання споживачів відносять:За чий рахунок відшкодовується матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх...За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних...