Питання до тесту:

Що відноситься до кількісних показників облікової функції ціни:

Варіанти відповідей на тест:
  • національний дохід

  • собівартість

  • продуктивність праці

  • рентабельність