Питання до тесту:

На якому етапі ЖЦТ стабілізується попит, знижуються витрати, підвищуються ціни?

Варіанти відповідей на тест:
  • етап спаду

  • етап зрілості

  • етап зростання

  • етап впровадження