Питання до тесту:

Оцінка роботи підприємств на зовнішньому ринку починається з:

Варіанти відповідей на тест:
  • аналізу динаміки експортно-імпортних операцій, порівняння обсягів експортно-імпортних операцій за поточний і попередній період

  • виявлення резервів підвищення ефективності угод

  • порівняння обсягів експортно-імпортних операцій за поточний і попередній період

  • аналізу динаміки експортно-імпортних операцій