Питання до тесту:

Обрати дві правильні відповіді.

У чому полягала суть реформи Столипіна в Україні

Варіанти відповідей на тест:
  • Кожен селянин отримував в особисту приватну власність земельний наділ, що перебував у розпорядженні сільської общини.

  • Біднота не одержувала землю у приватну власність

  • Не дозволялося використовувати машин та добрив.

  • Селяни, які виходили з общини, повинні були переселятися із села на хутір.

  • Селянам виділяли земельні ділянки - відсіки