Форма коронки зубів наближається до куба, дещо видовженого за ходом зубного ряду і злегка сплющеного по вертикалі. На жувальній поверхні розміщені п'ять горбків, розділених чітко вираженою поздовжньою борозною та її поперечними відгалуженнями. Добре виражені два язикових горбки і два щічних , менший за розміром п'ятий дистальний горбок, який іноді дещо зміщується до язикового краю. Щічна поверхня зуба опукла, має невеликі вертикальні борозни — продовження з жувальної поверхні. Язикова поверхня більш гладенька, розміщена майже вертикально і переходить у більш високі язикові горбки жувальної поверхні. Обидві контактні поверхні широко розходяться від шийки до жувальної поверхні, дистальна звичайно опукліша. Зуб має всі добре виражені ознаки відмінностей та два корені — медіальний і дистальний. Корені стиснуті у медіально-дистальному напрямку та дещо відхилені назад. Дистальний корінь пряміший, медіальний може своєю верхівкою досить виражено загинатися до верхівки дистального. На поверхні коренів є поздовжні борозни, які можуть бути відсутніми на дистальній поверхні дистального кореня.Який це зуб?
Зубимають округлу форму коронки, дещо звужену в щічному напрямку .На жувальній поверхні є два горбки: великий, дещо нахилений у порожнину рота (щічний), та малий — язиковий. Горбки біля передньої та задньої поверхонь з'єднуються емалевими валиками. Такий самий валик (інколи) пролягає від середини щічного горбка до язикового, тоді з його боків утворюються дві ямки. Трапляється, що жувальна поверхня у передньозадньому напрямку має борозенку, розташовану ближче до язикового краю коронки, тоді язиковий горбок завжди менший. Жувальний край щічної поверхні на середині має зубець, що відповідає верхівці щічного горбка. Язикова поверхня менша і нижча від щічної поверхні й плавно переходить до поверхні стикання. Корінь один, він заокруглений і дещо витягнутий у щічно-язиковому напрямку, на медіальній та дистальній поверхнях є не дуже виражені борозенки. Які це зуби?